Parti ve İttifaklar
Oylar
%
MV Sayısı
Baraj(%):
MV Sayısı:

 

A. Yavuz Oruç, College Park, MD, USA © 2018, All rights reserved.
Seçilen Partilerin/Milletvekillerinin Dizini

 

CUMHUR İTTİFAKI MİLLET İTTİFAKI
AKP CHP MHP HDP
İYİ VATAN SAADET HÜDA BAĞIMSIZ

2018 Seçim Hesap Makinası

 Bu seçim hesap web uygulaması özellikle 24 Haziran 2018 genel seçimlerine ilişkin tahminlerin hızlı ve birçok kişi tarafından aynı anda sınanmasında kullanılmak amacıyla tasarlanıp geliştirilmiştir. Daha önceki seçimlerden farklı olarak, bu seçimlerde  siyasi partilerin kazanacakları milletvekilleri iki seviyeli bir D'hondt seçim sistemi ile belirlenecektir. Seçime Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve tek başına katılacak olan HDP, Vatan, HüdaPar partilerinin her biri ancak üke genelinde %10 barajın üstünde oy almaları halinde milletvekili çıkarabileceklerdir. 
 Örnek olarak, Cumhur İttifakını C harfi, Millet İttifakını M harfi, HDP'yi H harfi, Vatan Partisini V harfi ve HüdaParı da P harfi ile gösterelim.  M, C, H, V ve P partileri 8 milletvekili çıkaran bir seçim bölgesinde %40, %30, %18, %11 ve %1 oy alsınlar. Eğer Türkiye genelinde sadece M, C ve H partileri %10 üzerinde oy alması halinde, seçim bölgesinin 8 milletvekili M ittifakı, C ittifakı ve H partisi arasında D'hondt sistemi kullanılarak ve alınan oylar 1, 2, 3, 4, ..., 8 bölünerek aşağıdaki şekilde hesaplanır. Tabloda parentez içinde yazılan rakamlar M, C  ittifaklarının ve H partisinin  milletvekillerinin hangi sırada seçildiklerini göstermektedir. Örneğin bu örnekte M ittifakının dört milletvekili birinci, üçüncü, altıncı ve yedinci sırada seçilmiştir. Aynı şekilde, C ittifakının üç milletvekili ikinci, beşinci ve sekizinci sırada seçilmiş, H partisi tek milletvekilini dördüncü sırada elde etmiştir.
Parti
D'Hondt Metodu
MV sayısı
M
40(1)
20(3)
13.33(6)
10(7)
8
6.67
5.71
5
4
C
30(2)
15(5)
10(8)
7.5
6
5
4.5
3.75
3
H
18(4)
9
6
4.5
3.6
3
2.57
2.25
1

İkinci aşamada ittifak içindeki partilerin çıkardığı milletvekili yine D'hondt sistemiyle hesaplanır. Örneğin Millet ittifakına katılan CHP, İYİ ve Saadet Partisi toplam oyun %28, %8 ve %4'ünü almışsa ve Cumhur ittifakına katılan AKP ve MHP toplam oyun %18 ve %12'sini almışsa, bu partilerin çıkardığı milletvekili sayısı aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi yine D'hondt sistemiyle hesaplanır.

Parti
D'Hondt Metodu
MV sayısı
CHP
28(1)
14(2)
9.3(3)
7
3
İYİ
8(4)
4
2.66
2
1
SAAD
4
2
1.33
0.67
0
Parti
D'Hondt Metodu
MV sayısı
AKP
24(1)
12(2)
8
2
MHP
12(3)
6
4
1

Seçim hesap makinası iki seviyeli bu D'hondt seçim sisteminin 81 ilde, 87 ana seçim bölgesinde ve 8 coğrafi bölgede istenilen oy dağılımları altında irdelenmesi işlevini görmek için tasarlanıp geliştirilmiştir. Seçim hesap makinası aşağıdaki önerileri takip ederek kolaylıkla kullanılabilir.
1. Parti oylarını tam sayı olarak, örneğin 3452, 126780, 3476, v.s gibi, parti amblemlerin hizasındaki beyaz rakam kutularına tuşlayarak veya cihazının tuşlarını kullanarak girebilirsiniz. Bağımsız adayları hizalarındaki kutulara yazarak oylayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, her ilde bağımsız adayın bulunmaması veya sınırlı sayıda bağımsız aday bulunmasıdır. Bu uygulama, bir seçim bölgesindeki bağımsız adayların alfabetik sıraya göre ve en üst ve en soldaki kutudan başlayarak girileceğini varsaymaktadır. Örnek olarak eğer bir seçim bölgesinde sadece iki bağımsız aday varsa bu adayların tahmin edilen oyları B-1 ve B-2 adayların hizasındaki kutulara alfabetik olarak yazılmalıdır. Aynı şekilde eğer daha fazla aday varsa, adayların aldıkları oylar yine alfabetik olarak ve en üst sol köşeden başlayarak yazılmalıdır. Bu seçimde en çok Diyarbakır seçim bölgesinde bağımsız aday gösterilmiştir ve bu bölgede yedi bağımsız aday vardır. Seçim hesap makinası bu nedenle yedi bağımsız adayla sınırlandırılmıştır.
2. Herhangi bir ilde, ana seçim bölgesinde veya coğrafi bir bölgede alınan toplam oyların belirli bir yüzdesini en az alınması gereken (baraj) oy olarak belirleyebilirsiniz. Türkiye için bu baraj %10 ama isterseniz, baraj kutusuna 0 ila 100 arasında herhangi bir rakam girebilirsiniz. Bu herhangi bir siyasi partinin herhangi bir seçim bölgesinde barajın altında kalması halinde sonucun nasıl değiştiğini irdelemek açısından yararlı olabilir. Eğer herhangi bir siyasi partinin Türkiye genelinde barajın altında kalmasının herhangi bir seçim bölgesinde nasıl bir etkisi olacağını irdelemek isterseniz o zaman o partinin karşısındaki beyaz kutuya 0 yazmanız yeterli olacaktır.
3. Herhangi bir seçim bölgesi için aklınızdan geçen milletvekili sayısını Toplam MV sayısının karşısındaki kutuya yazabilirsiniz. Ayrıca her bir il, ana seçim bölgesi, coğrafi bölge veya Türkiye genelindeki milletvekili sayılarını kullanmak isterseniz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya illeri için sanal klavyedeki tuşlara basmanız yeterli olacaktır. Diğer iller için sağ alt köşedeki il seçiniz düğmesine basarak tahmin etmek istediğiniz ili belirleyebilirsiniz.
4. Oyları, baraj yüzdesini ve istediğiniz bölgenin milletvekili sayısını girdikten sonra, üzerinde % işareti olan düğmeye bastığınzda parti ve ittifakların o bölgede aldığı yüzdeleri görebilirsiniz.
5. Yine oyları, baraj yüzdesini ve istediğiniz bölgenin milletvekili sayısını girdikten sonra, üzeinde MV sayısı yazılı sanal düğmeye bastığınızda parti ve ittifakların o bölgede çıkardığı milletvekili sayılarını görebilirsiniz.
6. Aynı şekilde, herhangi bir seçim bölgesi için sağ taraftaki boş gri alanda Parti Dizini veya MV Dizini tuşlarına basarak partilerin (ittifakların) veya seçilen milletvekillerinin sıralamasını görebilirsiniz. Parti ve ittifak tuşlarına basarak istediğiniz parti ve ittifaklara odaklanabilirsiniz.
7. Sol taraftaki parti tuşlarına basarak istediğiniz partilerin milletvekillerinin görüntülenmesi engelleyebilir veya tekrar görüntüleyebilirsiniz.
Note-1:Bazı patolojik ve nadir durumlarda Seçim Hesap Makinası milletvekili dağılımını öznel olarak dağıtabilir. Örneğin, oylar beş parti arasında tam olarak eşit dağıtıldığında ve istenilen seçim bölgesinin 4 milletvekili çıkarması durumunda, doğal olarak partilerden bir tanesi milletvekili çıkarmayacaktır. Beş partiden hangisinin milletvekili kazanacağı kodlamadaki milletvekili dağıtımına göre yapılacağından sonuç arzu edilen şekilde çıkmayabilir 
Note-2: Seçim Hesap Makinasının kodlamasında D'hondt metodu sadeleştirildiği için hesaplar sadece parti sayısına bağlı olarak zaman kullanmakta o nedenle de makina işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabilmektedir.
Note-3: Bu seçim hesap web uygulamasının tüm yayın hakları A. Yavuz Oruç'a aittir ve www.ensonkitap.com sitesinden başka hiçbir bir sitede ve hiçbir şekilde kullanılamaz.